Kryterium promujące posiadane już przez funkcjonariuszy pistolety było nieuzasadnione – uznała KIO. Zmieniono je, ale wciąż punktuje ono dotychczasowe uzbrojenie.
Przed dwoma miesiącami policja ogłosiła dwa przetargi na dostawę broni. Jeden dotyczył sprzętu specjalistycznego, dla antyterrorystów. Drugi standardowych pistoletów na amunicję 9 x 19 mm Parabellum. W obydwu zastosowano specyficzne kryterium oceny ofert, które określono jako „kompatybilność”. Upraszczając – policja postanowiła przyznawać dodatkowe punkty tym ofertom, w których zostanie zaproponowana już posiadana przez nią broń. W obydwu przetargach wykonawcy wnieśli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W pierwszej ze spraw KIO uznała, że premiowanie już posiadanego sprzętu było zgodne z prawem. Spore znaczenie miało to, że chodziło o broń specjalistyczną dla antyterrorystów. Przyzwyczajenie do konkretnego uzbrojenia jest ważne, choćby ze względu na odruchy. W drugim jednak chodziło o broń standardową. Tu KIO doszła do wniosku, że policja nie udowodniła, by przyznawanie dodatkowych punktów było uzasadnione jej interesem.

Groźba monopolu