Czy kryteria oceny ofert mogą premiować sprzęt, który już jest używany? Policja uważa, że tak, i przyznaje dodatkowe punkty firmom oferującym posiadaną już przez nią broń
Komenda Główna ogłosiła dwa przetargi na dostawę broni. W jednym kupuje karabiny i pistolety maszynowe dla antyterrorystów, w drugim – standardowe pistolety dla funkcjonariuszy. W obydwu zastosowano nietypowe kryterium – dodatkowe punkty (w jednym 20, w drugim 30) otrzymają jedynie te firmy, które zaoferują broń już używaną przez policję – Walther, Heckler & Koch i ewentualnie Glock.
W obydwu przetargach wpłynęły odwołania. Wykonawcy wskazują w nich na dyskryminację innych producentów. Ich zdaniem upowszechnienie takiego kryterium w szybkim czasie zabiłoby konkurencję na rynku. Do czasu rozpraw policja nie chce ujawniać swoich argumentów. W specyfikacjach tłumaczy zastosowane kryterium chęcią unifikacji posiadanej broni.