Czas pociągnąć do finansowej odpowiedzialności największe koncerny, które od lat płacą grosze za wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach tak zaprojektowanych, że ich recykling jest nieopłacalny lub wręcz technicznie niemożliwy.
Pod tym apelem podpisują się dziś niemal wszyscy eksperci i przedstawiciele branży odpadowej: od samorządowców, przez prywatne firmy, na recyklerach i organizacjach odzysku kończąc. Są zgodni, że przez lata zaniedbań i iluzoryczny nadzór nad rynkiem przyzwoliliśmy na rozplenienie się patologii, które dziś rzutują na uczciwy biznes i obciążają mieszkańców kosztami jak nigdzie indziej w UE.

Fikcja kontroli