Klarowna polityka wynagrodzeń oraz bezpośrednia komunikacja z posiadaczami papierów. Wszystko, by zmniejszyć spekulację, a zwiększyć zaangażowanie – przewiduje projekt ustawy przyjęty wczoraj przez rząd.
Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Prace nad nią trwają od ponad roku. W większości to wykonanie unijnej dyrektywy nr 2017/828 z 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania i dostosowanie polskich przepisów do treści rozporządzenia UE nr 2017/1129.

Wynagrodzenia i komunikacja