Obowiązkowa dematerializacja i faktyczny koniec z akcjami na okaziciela. Czyli istna rewolucja dla tysięcy przedsiębiorców, których czeka wiele nowych obowiązków. To clou najnowszej nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Eksperci nie mają wątpliwości, że to jedna z najistotniejszych zmian dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych ostatnich lat. A zarazem jedna z najtrudniejszych do oceny. Mowa o projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który przewiduje obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. W chwili zamykania numeru nadawane były mu ostatnie szlify w Sejmie. Wiele wskazuje na to, że zostanie uchwalony na obecnym posiedzeniu Sejmu.

Część prawników twierdzi, że ustawodawca wprowadza rozwiązanie szyte na miarę potrzeb XXI wieku. Inni z kolei uważają, że politycy i urzędnicy wchodzą w buciorach w miejsce, gdzie kluczowa powinna być zasada swobody umów.