W szóstym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”.
Ustanowienie w porządku prawnym rozwiązań umożliwiających płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci wymagało bowiem nie tylko wprowadzenia do systemu prawa nowej, odrębnej ustawy kompleksowo regulującej działalność przedsiębiorstwa w spadku w okresie zarządu sukcesyjnego, lecz także znowelizowania niemal 40 ustaw – z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa podatkowego. Należało uregulować m.in. kwestie podatkowe, związane z ubezpieczeniami społecznymi pracowników, sukcesją rachunków bankowych, a także ustanowić reguły umożliwiające dalsze wykorzystanie zezwoleń i koncesji wydanych zmarłemu przedsiębiorcy.
W dzisiejszym odcinku omawiamy m.in. zmiany, jakie wprowadzono w ustawach: