Sukcesji praw w spółkach handlowych nie będzie – dowiedział się DGP. Na ułatwienia przygotowane przez resort przedsiębiorczości nie zgodziło się MS.
Od listopada 2018 r. zaczęto powoływać zarządców sukcesyjnych do prowadzenia spraw biznesu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Umożliwiająca to ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) jest uznawana za jedną z najlepszych w tej kadencji Sejmu (jej twórcy zostali uhonorowani nagrodą Bona Lex za przygotowanie najlepszej ustawy 2018 r.). Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chciało więc pójść o krok dalej. I umożliwić sukcesję również w spółkach prawa handlowego. Na chęciach się skończyło.

Ministerialne niesnaski