- Wierzę jednak, iż ogólna pozycja banków wynikająca z ich skali, bezpieczeństwa i szybkiego rozwoju technologicznego nie będzie przez fintechy istotnie zagrożona. Będą one operowały raczej na obrzeżach bankowości znajdując dla siebie określone nisze - dodaje Przemysław Gdański.