Pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców małych i średnich firm oraz spadek planów inwestycyjnych na następne trzy miesiące tego roku – to wynik najnowszych badań Instytutu Keralla Research. Negatywne przewidywania ws. kondycji biznesu mają głównie firmy handlowe - wskazano.

"Wskaźnik KERNA, który obrazuje nastroje przedsiębiorców, jest niższy od pomiaru dokonanego w poprzednim kwartale o 3,92 pkt. i wynosi aktualnie 64,17 pkt. na minusie" - wskazał Instytut Keralla Research, który od 10 lat, co kwartał bada nastroje i decyzje zakupowe small biznesu w Polsce.

Jak wyjaśniono, na taki odczyt mają wpływ głównie firmy prognozujące pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Polsce. "W styczniowej fali badania pesymiści stanowili 25,8 proc. badanych, natomiast aktualnie jest to 32,6 proc." - wskazano.

Negatywne przewidywania ws. najbliższych trzech miesięcy mają głównie przedstawiciele firm handlowych - podano. "Przewidywania przedsiębiorców dotyczące kondycji prowadzonego biznesu również są mało optymistyczne. O tym, że będzie gorzej aktualnie mówi 15,6 proc. badanych (dla porównania w styczniu pesymistów było 12 proc.)" - czytamy w badaniu. Dodano, że zacznie mniej respondentów spodziewa się także polepszenia sytuacji ekonomicznej własnej firmy. "Pozytywne nastroje ma aktualnie ponad 26 proc. przedsiębiorców, podczas gdy w pierwszym kwartale optymistów było 34,4 proc." - czytamy.

Reklama

Wyniki badań „Skaner MŚP” za drugi kwartał informują też o spadku planów inwestycyjnych na najbliższe trzy miesiące. "W porównaniu do poprzedniego kwartału, Index ZAIR (obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP), obniżył się o 4,67 pkt. i wynosi 62,47 pkt. Największy spadek planowanych wydatków odnotowano w subindeksie dotyczącym zatrudniania pracowników, choć jeszcze kwartał wcześniej właśnie przy nim był największy wzrost" - zaznaczono.

W relacji do pomiaru w pierwszym kwartale, wzrósł też odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju - podkreślili autorzy badania. "Aktualnie negatywnie prognozuje 32,6 proc., co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza wzrost krytycznych opinii o 12,8 pkt. proc." - wyliczono.

Najczęściej o gorszej kondycji informują firmy handlowe. "Odsetek firm prognozujących poprawę sytuacji polskiej gospodarki również spadł do 17,8 proc. (regres o 1,2 pkt. proc. kwartał do kwartału)" - dodano.

Jak wskazano, w bieżącym kwartale odnotowano wzrost udziału przedsiębiorstw spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej własnego biznesu na kolejne 3 miesiące - o 3,6 pkt. proc. kwartał do kwartału. "O 8 pkt. proc. kw. o kw. zmniejszył się też udział podmiotów spodziewających się polepszenia sytuacji ekonomicznej własnej firmy. Pozytywne nastroje w tym obszarze ma obecnie ponad 26 proc. badanych" - podkreślono.

Uczestnicy badania to mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane m.in. z bazy danych GUS. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie marzec-kwiecień 2019. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową.