W 2019 r. głównym motorem napędowym inwestycji w polskiej gospodarce w dalszym ciągu będzie sektor przedsiębiorstw - ocenia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Resort podkreślił, że w 2018 r. osiągnięto "wyjątkowo" dobry wynik pod względem wydatków przedsiębiorstw na inwestycje.

"Mamy szereg przesłanek, które sugerują utrzymanie w 2019 r. popytu inwestycyjnego na poziomie co najmniej tak dobrym, jak w 2018 r. Za takim scenariuszem przemawiają: bardzo dobre wyniki gospodarcze notowane w I kw. br., oczekiwany dalszy napływ środków unijnych oraz utrzymująca się na relatywnie wysokim poziomie konsumpcja krajowa, którą w drugiej połowie roku wesprze dodatkowy bodziec fiskalny w postaci 500 plus na pierwsze dziecko" - poinformował resort przedsiębiorczości w środowym komunikacie.

Zdaniem ministerstwa, impulsem dla wzrostu inwestycji będzie ponadto utrzymujący się na "historycznych maksimach" stopień wykorzystania mocy produkcyjnych przy wysokiej dynamice nowych zamówień w przemyśle.

"W naszej ocenie w 2019 r. głównym motorem napędowym inwestycji w polskiej gospodarce w dalszym ciągu będzie sektor przedsiębiorstw" - czytamy.

Reklama

Resort podkreśla, że w 2018 r. osiągnięto wyjątkowo dobry wynik pod względem wydatków przedsiębiorstw na inwestycje.

Reklama

"Po słabszych latach 2016-2017, w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne średnich i dużych firm (takich, które zatrudniają powyżej 49 osób) opiewały na 142 mld zł, czyli najwięcej w historii. Tempo wzrostu inwestycji tej grupy wyniosło w zeszłym roku 12,2 proc. r/r. To blisko cztery razy więcej niż w 2017 r., gdy wzrost ten sięgnął 3,4 proc." - napisano.

Jak podkreślono, średnie i duże podmioty odpowiadają za ok. 70 proc. nakładów inwestycyjnych całego sektora przedsiębiorstw, a także za blisko 40 proc. ogółu nakładów na inwestycje w całej polskiej gospodarce.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomniało, że zrewidowane dane GUS o dynamice PKB oraz jego składowych w latach 2017-2018 potwierdzają rosnący potencjał inwestycyjny polskiej gospodarki.

"Po 4-proc. wzroście w 2017 r., w ubiegłym roku tempo przyrostu inwestycji przyspieszyło do 8,7 proc. rok do roku. Przyczyniły się do tego głównie właśnie dynamicznie rosnące wydatki sektora przedsiębiorstw, a także samorządów" - wskazał resort.

W komunikacie zaznaczono, że w ujęciu sektorowym w dalszym ciągu głównym motorem wzrostu wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw jest branża transportowa, której nakłady w tym obszarze w 2018 r. wzrosły o ponad 30 proc. rok do roku (w cenach bieżących).

"Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i logistyką korzystają z coraz większego napływu środków unijnych, nadrabiając jednocześnie zaległości z roku 2016. Wyraźniej rosną też inwestycje przedsiębiorstw specjalizujących się w przetwórstwie przemysłowym. Generują one blisko 40 proc. ogółu nakładów w badanej grupie podmiotów" - czytamy. Dodano, że w 2018 r. przedsiębiorstwa te wykazały się nominalnym wzrostem inwestycji na poziomie 6,7 proc. (5,2 proc. w 2017 r. oraz 4,4 proc. w 2016 r. r/r).

"Z obecnej perspektywy można pokusić się o stwierdzenie, że mocny w inwestycjach IV kwartał ubiegłego roku (+6,5 proc. r/r) dla całego sektora przemysłowego był zapowiedzią wyższej od oczekiwań dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w I kw. 2019 r." - wskazało MPiT.