Mikroprzedsiębiorcy będą mieć prawa jak inni konsumenci, czyli m.in prawo do reklamacji czy gwarancji - podkreśla Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, komentując pakiet ustaw „Przyjazne Prawo”, który jest obecnie w konsultacjach.

Z informacji biura Rzecznika MŚP wynika, że objęcie przedsiębiorców ochroną konsumencką było jednym z postulatów przedstawicieli sektora MŚP.

"Ponad 2,5 miliona przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie ma takich samych praw, jakie przysługują zwykłym konsumentom. Dla osób prowadzących małą działalność gospodarczą brak prawa, na przykład do reklamacji, stanowi problem – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dodał, że dzięki nabyciu praw konsumenckich właściciele małych firm będą mogli być spokojniejsi o prowadzenie działalności i ewentualną ochronę prawną przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Przygotowany przez MPiT Pakiet, który w środę trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych, to ponad 70 probiznesowych zmian. Jak podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm, a, co za tym idzie, lepsza pozycja konkurencyjna naszego kraju.

Pakiet, jak tłumaczy ministerstwo, eliminuje systemu prawnego przepisy przestarzałe, uciążliwe, nieodpowiadające realiom społeczno-gospodarczym, zidentyfikowane m.in. w wyniku przeglądu obowiązującego prawa, dokonanego przez poszczególne resorty według jednolitych kryteriów.

Wśród najważniejszych propozycji Pakietu znalazło się m.in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie.

Kolejna istotna zmiana, przewidziana w Pakiecie, to prawo do popełnienia błędu. Ma to dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z sektora mikro, małych i średnich firm. Będzie ono obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia)". W przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, jeżeli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie.

Dzięki następnemu przywilejowi z Pakietu, przedsiębiorcy wpisani do ewidencji mają uzyskać ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami w sytuacji, "w której czynność prawna nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego". Przykładowo mechanik samochodowy, którego drukarka się popsuła, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności) - podał resort.

W Pakiecie przewidziano też rozszerzenie definicji rzemieślnika. "Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, jednoosobową spółkę kapitałową" - zaznaczono. Wskazano, że warunkiem jest, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, "a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej".

Według Emilewicz, pakiet zostanie uchwalony przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.