- Roczne wydatki ponoszone przez gospodarstwo domowe na listy to 70,87 zł. Po zmianach będzie o 9 zł więcej. W ciągu dwóch lat cena listu wzrosła w 18 krajach, tylko w 10 stawki się nie zmieniły - mówi Grzegorz Kurdziel, członek zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialny m.in. za pracę listonoszy.
Wie pan, co to jest polecony? List, po który trzeba polecieć na pocztę.
Zdecydowaną większość listów poleconych listonosze przekazują odbiorcom. Choć oczywiście nie wszystkie. Zdaję sobie sprawę, że klienci nie zawsze chętnie udają się na pocztę po odbiór przesyłki.