Powstanie m.in. osobna komórka, która będzie miała zapewnić zgodność działania urzędu z regulacjami.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ma nowy statut. Wczoraj poinformowano o zaakceptowaniu dokumentu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Nowy statut i nowa struktura urzędu będą obowiązywały od początku kwietnia. Po wejściu w życie przyjętej pod koniec ub.r. ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym UKNF stał się państwową osobą prawną. Kilka tygodni temu na czele KNF stanął Jacek Jastrzębski. Nowy statut to realizacja jego zapowiedzi.
Obecnie w UKNF jest 20 departamentów (w tym gabinet komisji). W nowej strukturze będzie ich 29 (plus gabinet). Przykładowe zmiany? „Zadania obecnego Departamentu Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą przejmą: Departament Rozwoju Regulacji, Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Analiz i Strategii. Z dotychczasowego Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu zostanie wydzielony Departament Nadzoru Obrotu, natomiast za infrastrukturę rynku kapitałowego, współpracę z instytucjami infrastrukturalnymi oraz za prace związane ze strategią rozwoju polskiego rynku finansowego odpowiedzialny będzie nowy Departament Rozwoju Rynku Finansowego” – informuje urząd.