To komentarz przedstawiciela sektora do opisanego w DGP pomysłu resortu sprawiedliwości na reformę prawa upadłościowego. Minister Ziobro chciałby, aby oddanie mieszkania uwalniało dłużnika od zobowiązań wobec banku. A chęć zachowania lokalu obligowała sąd do zastanowienia się nad uczciwym dla wszystkich układem, którego bank nie mógłby zaskarżyć (np. rozłożenie na raty).

Sektor bankowy jest przeciw. Jerzy Bańka wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest to obecne: upadający dłużnik traci mieszkanie, środki ze sprzedaży są przekazywane wierzycielowi, a upadły uwalnia się od długów dopiero po zrealizowaniu kilkuletniego planu spłat.