statystyki

Zapytanie o majątek firmy nie zawsze jest skuteczne

autor: Marcin Nagórek09.09.2018, 12:00
Podsumowując: gmina może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku firmowego i jednocześnie prowadzić wobec niego egzekucję. Jednak aby wniosek był skuteczny, musi dołączyć dokumenty określone w art. 914 par. 2 k.p.c.

Podsumowując: gmina może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku firmowego i jednocześnie prowadzić wobec niego egzekucję. Jednak aby wniosek był skuteczny, musi dołączyć dokumenty określone w art. 914 par. 2 k.p.c.źródło: ShutterStock

 Nasza firma ma sprawę o wyjawienie majątku. Wniosek w tej sprawie do sądu złożyła gmina, wobec której nasza firma ma długi z kar umownych. Czy gmina mogła tak postąpić, bo nie złożono do sądu żadnej dokumentacji oprócz tego wniosku? Dodam, że równolegle gmina prowadzi wobec naszej firmy egzekucję.

Gmina skorzystała zapewne z instytucji wyjawienia majątku, o której mowa w art. 913 i nast. kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). W art. 913 par. 1 k.p.c. postanowiono, że wierzyciel może żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku. Może to uczynić, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wykaże, że na skutek prowadzo