W 2019 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych zostanie zredukowany o 1,7 pkt. proc. - zapowiedziała w czwartek minister finansów Teresa Czerwińska. Dodała, że Polska ma bardzo niski dług, jak na średnie standardy Unii Europejskiej.

"Jeśli chodzi o dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, to jest dług wykonany 50,6 proc. w roku 2017. I 1,7 pkt. proc. schodzimy z długiem w roku 2019. A zatem mamy bardzo niski dług, jak na standardy średnie, jeśli chodzi o Unię Europejską" - powiedziała w radiowych Sygnałach Dnia Czerwińska.

GUS w kwietniu podał, że dług sektora rządowego i samorządowego w 2017 roku wyniósł 50,6 proc. PKB vs 54,2 proc. PKB w 2016 roku.

"Jeśli chodzi o redukcję deficytu, mówiąc o wielkościach deficytu, to ten deficyt to jest najniższy deficyt od 2009 r. My stopniowo redukujemy deficyt, stopniowo z jego wielkości schodzimy, właśnie korzystając z dobrej koniunktury, dokonując konsolidacji fiskalnej" - powiedziała.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępny projekt budżetu na 2019 rok; założono w nim wzrost PKB o 3,8 proc., inflację na poziomie 2,3 proc., deficyt budżetowy nie większy niż 28,5 mld zł i deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1,8 proc. PKB.

"Budżet powinien być realny, wykonalny i budżet powinien zakładać scenariusz najbardziej prawdopodobny. I taki scenariusz najbardziej prawdopodobny budżet zakłada. Być może z lekką rezerwą, z lekką dozą takiej rezerwy na trudne czasy, bo gospodarka porusza się w pewnej koniunkturze. Czyli cykl koniunkturalny to jest zupełnie naturalne, że najpierw rośnie, potem jesteśmy na szczycie, potem następuje zejście z tego szczytu" - tłumaczyła.