Zarządzający Altus TFI złożyli windykatorowi ofertę dokapitalizowania na 70 mln zł przez objęcie akcji nowej emisji – wynika z informacji DGP

Jak ustaliśmy, oferta Altus TFI wczoraj trafiła do zarządu GetBacku. Z pisma, do którego dotarł DGP, wynika, że zarządzający funduszem deklarują chęć udziału w nowej emisji akcji windykatora i objęcia pakietu o wartości nominalnej 70 mln zł. Gros pieniędzy miałby wyłożyć sam Piotr Osiecki, największy akcjonariusz Altusa i szef rady nadzorczej. Przy cenie akcji 5 groszy stałby się istotnym udziałowcem windykatora.

Po zatwierdzeniu postępowania układowego, które będzie zakładało zamianę długu spółki na akcję i rozproszy dotychczasowy akcjonariat, mógłby mieć nawet kontrolę nad GetBackiem.