Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o zwołaniu na 28 sierpnia zgromadzenia wierzycieli GetBack w restrukturyzacji w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, podała spółka.

"Jednocześnie emitent informuje o tym, iż w dniu 19 lipca 2018 r. emitent uzyskał informację o wystosowaniu w dniu 19 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do emitenta wezwania do stawienia się na wyżej powołanym zgromadzeniu wierzycieli" - czytamy w komunikacie.

GetBack uzyskał informację o wydaniu 18 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarządzenia – skierowanego do spółki – na mocy którego GetBack w restrukturyzacji został zobowiązany do zamieszczenia obwieszczenia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli na stronie internetowej oraz do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni) przedłożenia do akt postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowanych propozycji układowych z potwierdzonymi odpisami dla wszystkich wierzycieli uwzględnionych w spisie wierzytelności, podano także.

W osobnym komunikacie GetBack w restrukturyzacji poinformował o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kw. 2018 roku, bez podania konkretnego terminu. Zmieniona uprzednio data publikacji tego raportu wyznaczona była na 23 lipca br.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstał w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.