Resort rolnictwa finalizuje prace nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ministerstwo zamierza rozszerzyć krąg podmiotów objętych przepisami o relacje pomiędzy dostawcami a nabywcami, bez względu na to, jaka jest całkowita wartość obrotów między nimi. Planowana nowelizacja ma też zagwarantować anonimowość stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie stosowania przez firmy nieuczciwych praktyk handlowych (poufna pozostanie zarówno tożsamość autora skargi, jak i jej treść). Jak tłumaczy resort, z powodu obawy o ujawnienie danych w trakcie trwania postępowania wielu dostawców produktów rolno-spożywczych rezygnuje dziś ze składania zawiadomień do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zniknie także wymóg dokonywania takiego zgłoszenia na piśmie.
Regulacje dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu przewagi kontraktowej pomiędzy przedsiębiorcami z branży rolno-spożywczej weszły w życie niewiele ponad rok temu. W założeniu mają one pomagać eliminować przypadki, kiedy znaczące dysproporcje w potencjale ekonomicznym między partnerami biznesowymi powodują, że ta silniejsza strona narzuca swojemu kontrahentowi nierówne warunki współpracy. Jednocześnie słabszy partner nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych czy spożywczych od innych przedsiębiorców. Nowa ustawa dała urzędowi antymonopolowemu zielone światło do interwencji w podobnych sytuacjach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami UOKiK może przejść do działania, jeśli łączna wartość obrotów między dostawcą a odbiorcą w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekroczyła 50 tys. zł, a obrót nabywcy lub dostawcy, który stosuje nieuczciwą praktykę, przekroczył 100 mln zł. To ostatnie kryterium w myśl nowelizacji zostanie obniżone do 10 mln zł.
Jak poinformował niedawno szef urzędu Marek Niechciał, jego pracownicy prowadzą obecnie 10 spraw z zakresu przewagi kontraktowej. Dotyczą one m.in. rynku skupu ziemniaków i kapusty oraz terminów płatności za dostawy jabłek. Analizowane są też przypadki narzucania dostawcom przez sieci handlowe odpłatności za korzystanie z platform zakupowych.