Większe możliwości ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ale też wyjątki od zasady, które trudno zrozumieć. Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Rodzima ustawa to transpozycja unijnej dyrektywy nr 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Termin jej wdrożenia minął już kwartał temu. Nareszcie jednak jest (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637) – i powinna sporo zmienić na lepsze u tych przedsiębiorców, którzy padają ofiarami kradzieży intelektualnej.

Tajemnica po grób