Raport finansowy firmy windykacyjnej za I kwartał ma być opublikowany dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Zarząd GetBacku przekazał jednak informacje o bieżących wynikach do sądu – wraz z wnioskiem o przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne.

Wynika z nich, że spółka nadal jest na minusie. Od początku roku do 4 kwietnia miała niemal 67 mln złotych przychodów i 76,4 mln zł straty netto.

W przychodach największą pozycję stanowiły te „z inwestycji w fundusze sekurytyzacyjne”. Wyniosły 46,4 mln zł. Fundusze sekurytyzacyjne to specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, do których trafiają portfele należności do windykowania.