Inspekcja pracy ma pełne ręce roboty. Już wysyła do sądów wnioski o ukaranie. Wiele z nich dotyczy dużych sieci handlowych.
Co najmniej 80 wniosków o ukaranie handlowców nieprzestrzegających przepisów o ograniczeniu sprzedaży w niedziele będą miały do rozpatrzenia sądy na koniec pierwszych trzech miesięcy obowiązywania zakazu. Taka liczba wyłania się z naszych rozmów z inspektorami.
W połowie kwietnia Główny Inspektorat Pracy (GIP) informował o 41 wnioskach o ukaranie handlowców. Z sondy przeprowadzonej przez DGP wśród okręgowych inspektoratów pracy wynika, że ich liczba sięga dziś 50, a kolejne wnioski są w przygotowaniu. Trwa podsumowywanie kontroli przeprowadzonych w ostatnie wolne niedziele maja. – Dopiero po zakończeniu czynności kontrolnych będziemy dysponować pełnymi danymi – mówi Danuta Serwinowska, zastępca OIP w Lublinie. Dlatego, jak dodaje Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy GIP, o faktycznej skali naruszeń przekonamy się najwcześniej w połowie czerwca.