Fundusz pozbędzie się windykatora, jeśli pojawią się poważne oferty. Ewentualny inwestor musi jednak zobowiązać się do wyprowadzenia firmy na prostą.
Z informacji DGP wynika, że fundusz Abris Capital Partners, który kontroluje GetBack, był niedawno przez Komisję Nadzoru Finansowego sondowany, czy zamierza sprzedać windykacyjną spółkę. Nasi informatorzy wskazują, że przedstawiciele Abrisu do protokołu potwierdzili, że są gotowi zarówno wpuścić do spółki inwestorów, jak i ją sprzedać.
– Chodziło o deklarację, że ewentualna sprzedaż będzie dobrowolna, tak aby w przyszłości nie pojawiły się znów widmo arbitrażu i sugestie, że fundusz został zmuszony przez kogokolwiek do pewnych działań – twierdzi nasz rozmówca i przypomina sprawę FM Banku PBP. W 2014 r. KNF, za złamanie zobowiązań inwestorskich, odebrała funduszowi prawo głosu z akcji i nakazała sprzedaż banku, co stało się dwa lata później. W ubiegłym roku sąd w Sztokholmie stwierdził, że prawa inwestora zostały naruszone i zasądził na rzecz Abrisu ponad 700 mln zł rekompensaty. Polska odwołała się od wyroku.