Sytuacja związana z GetBackiem nie wpływa na rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Obecnie w portfelach klientów Domu Maklerskiego PKO BP znajdują się obligacje GetBack o wartości 23 mln zł, poinformowali przedstawiciele banku.

"Szczęśliwie dla tego rynku, jest to traktowane jako rzecz odrębna, nie systemowa. My jako PKO BP Dom Maklerski uczestniczyliśmy w tym roku w emisjach dwóch podmiotów - PKN Orlen i Echo Investment i nie było perturbacji z uplasowaniem obligacji wśród klientów detalicznych" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej.

"W 2016 roku Dom Maklerski PKO BP uplasował emisję obligacji GetBacku na kwotę 30 mln zł, w tej chwili w portfelach naszych klientów znajdują się papiery o wartości 23 mln zł" - powiedział wiceprezes Rafał Kozłowski podczas konferencji.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Reklama