Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szykuje nową formę spółki – prostą spółkę akcyjną. Będzie ona przeznaczona głównie dla start-upów.
Prostą spółkę akcyjną (PSA) będzie można założyć w ciągu jednej doby, nie trzeba będzie mieć tysięcy złotych na jej kapitał, ma być też łatwa w likwidacji na wypadek niepowodzenia biznesu. To wedle autorów koncepcji idealne cechy dla początkowej fazy uruchomienia firmy startupowej, kiedy to przedsiębiorcy mają pomysł na biznes, ale nie mają pieniędzy i muszą pozyskać inwestora. Formuła spółki akcyjnej ma to ułatwić. Jak czytamy w projekcie: „Akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Wkładem niepieniężnym może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w tym świadczenie pracy lub usług”. To ma umożliwić wniesienie do spółki wiedzy i umiejętności założycieli bez skomplikowanych wycen. Równocześnie kapitał zakładowy spółki może wynieść zaledwie złotówkę, podczas gdy obecnie w przypadku spółki akcyjnej to minimum 100 tys. zł. „Wymogi te mogą być postrzegane jako niewspółmierne dla młodych innowacyjnych firm, zwłaszcza że w przypadku takich przedsięwzięć istnieje poważne ryzyko nierozwinięcia działalności na tak dużą skalę, jak początkowo zakładano. W spółce akcyjnej, jako spółce »czysto kapitałowej«, również niedopuszczalne jest obejmowanie akcji za wkład w postaci pracy albo świadczenia usług” – zwracają uwagę autorzy pomysłu PSA.
Łatwe pozyskiwanie kapitału