Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje wprowadzenie nowego rodzaju zakładania firmy - prostą spółkę akcyjną. Przygotowało w tym celu zmiany w kodeksie spółek handlowych - podano w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy.

"Prosta spółka akcyjna ma być nowoczesną spółką niepubliczną dostosowaną do współczesnej gospodarki. Ma ona łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami, jak i o system zarządzania taką spółką" - napisano.

MPiT podał, że impulsem do rozważania potrzeby wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej była analiza otoczenia prawnego funkcjonowania w Polsce tzw. startupów.

"Tę nową konstrukcję spółki cechować ma, z jednej strony, brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem, a z drugiej strony, nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki oparty o zakaz dokonywania świadczeń na rzecz wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki" - napisano.

W projekcie zapisano m.in odejście od instytucji kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego o minimalnej wartości 1 zł.

Projekt zakłada też możliwie szybką i nieskomplikowaną likwidację spółki w razie niepowodzenia przedsięwzięcia lub przekształcenie w inną spółkę kapitałową.

MPiT podał, że bazując na doświadczeniach francuskich dla celów osr, przyjęto, że w pierwszym roku obowiązywania regulacji udział PSA w nowo zakładanych spółkach kapitałowych ukształtuje się na poziomie 10 proc. i w kolejnych latach będzie się zwiększał, osiągając w piątym roku obwiązywania regulacji poziom 25 proc.