Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego będzie gotowa w październiku, listopadzie tego roku - mówiła minister finansów Teresa Czerwińska w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

„Zakładamy, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego będzie gotowa w październiku, listopadzie tego roku, ale jeśli uda nam się wcześniej, to będzie wcześniej” – powiedziała Czerwińska PAP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W trakcie poniedziałkowego panelu poświęconego rynkowi finansowemu w Polsce szefowa resortu finansów powiedziała, że resort finansów jest w trakcie konsultacji SRRK. Rozważane są zachęty podatkowe po stronie emitenta, jak i inwestora.

Minister zapowiedziała też, że za około dwa tygodnie zostanie przedstawiony poprawiony projekt ustawy o PPK.

Wyjaśniła, że projekt jest próbą stworzenia instrumentu, który będzie całkowicie prywatną, dobrowolną alternatywą do oszczędzania, „do tego, żeby budować pewien bufor oszczędności emerytalnych na lata poza swoją aktywnością zawodową”.

„Projekt przygotowaliśmy, po procesie konsultacji uzyskaliśmy sporo uwag (…). Tam wszędzie, gdzie te uwagi były typowo merytoryczne – czyli tam, gdzie można było dyskutować co do zakresu uwag, co do zakresu polityki inwestycyjnej, co do tego, jakie podmioty mają uczestniczyć w procesie alokacji, w procesie dystrybucji, jak długi ma być horyzont czasowy wypłat etc. – tam wszędzie przeprowadziliśmy konsultacje, dyskusje i uwzględniliśmy te uwagi” – poinformowała Czerwińska.

„Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby dać taki instrument oszczędzania długoterminowego, żeby taką kulturę oszczędzania długoterminowego promować" – tłumaczyła. Jej zdaniem ustawa o PPK da takie narzędzie.

Zaznaczyła przy tym, że pracodawca będzie miał obowiązek utworzenia takiego programu, a po stronie pracownika będzie możliwość uczestnictwa w nim.

„Taka dobrowolność tutaj jak najbardziej istnieje” – zapewniła. Przyznała, że pracownik będzie automatycznie wciągany do systemu, ale żeby zrezygnować, będzie musiał złożyć deklaracje wystąpienia z niego. Tłumaczyła, dlaczego zaproponowano takie rozwiązanie.

„Łatwiej jest osobę wciągnąć do procesu długoterminowego oszczędzania, jeżeli się ją przyjmuje z automatu, natomiast wypisywanie z tego programu musi być intencjonalne” – mówiła minister. Zwróciła uwagę na proponowane mechanizmy zachęcające do udziału w systemie, czyli składkę powitalną w wysokości 250 zł i 240 zł na dopłaty po każdym roku oszczędzania przez pierwszych 10 lat czy zachęty podatkowe, które promują długoterminowe oszczędzanie.

Pracownicze Plany Kapitałowe pierwotnie miały wejść w życie od początku 2019 r. Obejmą one ponad 11 mln osób. Jak wynika z projektu ustawy, łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia.

W lutym br. ministerstwo finansów poinformowało, że pracuje nad SRRK, która ma wspierać rozwój gospodarczy Polski, będzie wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r. Zapowiedziano ją w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z ważniejszych celów SRRK ma być zwiększenie innowacyjności polskiego rynku kapitałowego (w tym wykorzystując projekty typu fintech) oraz przystosowanie go do nowych technologii, np. blockchain.

Strategia ma składać się z trzech głównych części: analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy; rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia barier dla rozwoju; właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych.