MF chce, w ramach Strategii rozwoju rynku kapitałowego, skrócić proces licencyjny dla chcących działać na rynku kapitałowym - poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską.

MF wraz z EBOR i firma BTA Consulting prowadzi prace nad strategią.

"W chwili obecnej w ramach prac nad Strategią analizowane są rozwiązania służące w szczególności: wzrostowi udziału finansowania przedsiębiorstw z wykorzystaniem rynku kapitałowego, tj. finansowania alternatywnego dla kredytu bankowego; zwiększeniu znaczenia aktywów długoterminowych i produktów emerytalnych oraz dywersyfikacji oszczędności; zmniejszeniu kosztów finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw oraz (iv) skróceniu długości procesów licencyjnych podmiotów zamierzających prowadzić działalność na rynku kapitałowym" - napisał Skiba.

Skiba dodał, że szczególnej uwadze podlegają także rozwiązania sprzyjające zwiększeniu finansowania przez rynek kapitałowy innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, które będą wpływać na konkurencyjność krajowej gospodarki na przestrzeni najbliższych lat.

"Analizowane rozwiązania mają zatem służyć nie tylko rozwojowi rynku kapitałowego, ale przede wszystkim mają przekładać się na lepszą kondycję polskiej gospodarki, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw" - napisał.