Czy jesienią polskie przetargi zostaną sparaliżowane przez brak systemu e-Zamówień? Urząd Zamówień Publicznych pracuje nad alternatywą, która ma pozwolić tego uniknąć.
Po 18 października wszystkie przetargi w Polsce będą musiały być przeprowadzane w internecie. Najpóźniej tego dnia mają zniknąć papierowe oferty. Problem w tym, że system e-Zamówienia, który ma umożliwiać składanie ich przez internet, prawdopodobnie nie będzie wówczas jeszcze gotowy. Wciąż nie zakończył się bowiem na niego przetarg. Niedawno po raz drugi wyłoniono zwycięzcę – firmę Enterprise Services Polska. Umowy wciąż jednak nie zawarto. Tymczasem zgodnie z pierwotnym harmonogramem kontrakt powinien być podpisany we wrześniu 2017 r. Za datę krytyczną przyjmowano koniec października.
– Nie widzę żadnych szans na to, żeby system w pełnej funkcjonalności został oddany w terminie – ocenia Michał Rogalski, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i członek Rady Zamówień Publicznych.