Sprzedaż pamiątek, pomoc rodzinie i handel w internecie - te zagadnienia budzą najwięcej wątpliwości jeśli chodzi o zakaz handlu w niedzielę. Zobacz, jak ma wyglądać handel na nowych zasadach.
1. Czy muszę pracować w święta
Jestem pracownicą kwiaciarni. Do tej pory jeśli szefowa chciała otworzyć sklep w dni świąteczne, sama stawała za ladą. Czy to prawda, że teraz będzie mogła nakazać mi pracę np. w poniedziałek wielkanocny?
TAK
Jeśli właściciel kwiaciarni chce ją otworzyć np. w poniedziałek wielkanocny, we Wszystkich Świętych lub Boże Narodzenie, to będzie mógł zobowiązać personel do pracy w ten dzień. Podobnie będą mogli postąpić właściciele kiosków z prasą i tytoniem, sklepów z pamiątkami lub dewocjonaliami, cukierni, piekarni, lodziarni, sklepów znajdujących się w hotelach lub na dworcach. To się zmieni na niekorzyść dla pracowników, bo obecnie ich szef nie może od nich oczekiwać pracy w żadnym z 13 dni świątecznych w roku. Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących handlu w niedziele, będzie aż ponad 30 wyjątków od ograniczeń sprzedaży, które mają obowiązywać tak w niedziele, jak i w święta.
Jeśli zatem szefowa wezwie panią do pracy, trzeba się będzie jej podporządkować, a za ten dzień odebrać wolne w innym terminie.
Podstawa prawna
Art. 1519 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
Art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
2. Czy mogę sprzedawać pamiątki
Jestem właścicielem kilku kiosków z pamiątkami w atrakcyjnych punktach Krakowa. Czy będę mógł otwierać sklepy w niedziele, gdy jest najwięcej turystów?
TAK
I to zarówno w niedziele, jak i we wszystkie dni świąteczne. Prowadzenie sklepu z pamiątkami i dewocjonaliami należy do wyjątków zapisanych w ustawie o zakazie handlu. Może pan bez ryzyka prowadzić działalność i zatrudniać pracowników w każdym z kiosków w dowolny dzień świąteczny i we wszystkie niedziele w roku.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
3. Czy wolno pracować w sklepie internetowym
Dorabiam, współpracując ze sklepem internetowym. Ludzie kupują dużo w weekendy, więc w niedziele po południu pomagam w pakowaniu towaru, tak by w poniedziałek rano paczki ruszyły do klientów. Czy stracę pracę?
NIE
Sklepy internetowe mogą pracować także w niedziele. Tego rodzaju działalność jest wyłączona z zakazu i wolno prowadzić zarówno sprzedaż, jak i wykonywać wszelkie czynności związane z handlem, jak właśnie pakowanie przesyłek dla klientów.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
4. Czy dorobię na zleceniu
Jestem studentem i dorabiam sobie, pracując na zlecenia w małym sklepie ogólnospożywczym w soboty i niedziele oraz w święta. To duże wsparcie dla moich finansów. Czy po zmianach przepisów będę mógł nadal pracować w ten sposób?
NIE
Po zmianie przepisów ograniczenia w handlu w niedzielę i święta obejmą zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych, w tym zlecenia. Właściciele sklepów (oprócz 30 wyjątków) nie będą mogli obchodzić ograniczeń w handlu korzystając z tego rodzaju formy zatrudnienia. W sklepie ogólnospożywczym będzie mógł pan pracować jedynie w soboty, a w niedziele i święta już nie.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
5. Czy mogę bezpłatnie pomagać rodzinie
W święta i w niedziele często pracuję w sklepie spożywczym należącym do mojego syna. Nie biorę za to pieniędzy, traktuję to jako rodzinne wsparcie. Pozwala to synowi choć raz w tygodniu spędzić dzień z rodziną. Czy po zmianach przepisów nadal będę mogła to robić?
NIE
Zakazane jest nie tylko zatrudnianie pracowników w handlu w niedziele i święta, ale też powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania nieodpłatnie czynności z tym związanych w placówkach handlowych. Zakaz ten dotyczy także 24 grudnia (Wigilia) i soboty bezpośrednio poprzedzającej pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Syn będzie mógł otworzyć sklep tylko wtedy, gdy sam będzie w nim pracował.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
6. Czy mogę otworzyć sklep, w którym sprzedaję lody
Mam sklep owocowo-warzywny, a jego częścią jest wydzielona sekcja, gdzie sprzedaję też pieczywo, ciastka, lody. Czy skoro cukiernie mogą być otwarte w niedziele, to czy ja też będę mógł otworzyć mój sklep?
NIE
Handel w niedziele i święta jest dopuszczalny w takiej placówce handlowej, w której przeważająca działalność polega na sprzedaży lodów czy ciastek, a nie w każdej, która ma stoisko cukiernicze. Decydujące znaczenie będzie miała treść zgłoszenia określającego rodzaj przeważającej działalności we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Jeśli zgłosił pan prowadzenie warzywniaka, zakaz pana obowiązuje. Jeśli zgłosi pan cukiernię, będzie mógł pan ją otwierać (ale faktycznie cukiernia musi wtedy stanowić podstawowy rodzaj działalności w tym lokalu).
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2 ustawy z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).
7. Czy zrobię zakupy przez internet
Czy skoro zamknięta będzie większość sklepów, to będę mogła zrobić zakupy spożywcze na stronie internetowej zamkniętego hipermarketu i dostanę dostawę do domu jeszcze tego samego dnia?
TAK
Sprzedaż za pośrednictwem internetu została w całości wyłączona z zakazu handlu. Sklepy online mogą więc działać bez przeszkód, także pod firmą tych, których hale będą w niedziele zamknięte. Przy czym możliwe będzie nie tylko składanie zamówień, ale też ich kompletowanie, wysyłka i dostawa. Możliwość nieograniczonego zakupu przez internet dotyczy nie tylko niedziel, ale też wszystkich dni świątecznych.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 24 listopada 2017 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305).