GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w IV kwartale wzrósł o 1,0 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w IV kwartale gospodarka wzrosła o 5,2 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w IV kwartale GUS poda 28 lutego.