Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w Europie w nowej perspektywie budżetowej lat 2007-2013. Wielkość pomocy unijnej (włącznie z publicznym wkładem krajowym) może przekroczyć w tym okresie 100 mld euro. Aby jednak skorzystać ze wsparcia, niezbędny jest udział własny. Wkład własny beneficjentów to ok. 80 mld euro (45,7 mld zł rocznie). Czy środki własne wystarczą? Zapewne nie. Niezbędne będą źródła zewnętrznego finansowania, m.in. leasing.

Leasing a kredyt

Dzięki swoim specyficznym cechom leasing skutecznie konkuruje z kredytem i staje się coraz bardziej popularnym narzędziem finansowania inwestycji. Co różni te dwie formy finansowania? Oba narzędzia zapewniają bezpieczeństwo stron transakcji dzięki ustawowym regulacjom: kredytu w prawie bankowym, leasingu - w kodeksie cywilnym. Produkty te są świadczone przez instytucje z tych samych grup kapitałowych, zatem i poziom kosztów finansowania obu instrumentów finansowych jest zbliżony, ponieważ źródło zaopatrzenia w finansowanie jest podobne.

Leasing jest instrumentem finansowania inwestycji, która jest realizowana bez konieczności przeniesienia prawa własności na korzystającego z finansowania. Firma leasingowa nie tylko finansuje (jak to jest w przypadku banku) zakup przedmiotu leasingu, ale nabywa go dla korzystającego i pozostaje właścicielem aż do końcowego rozliczenia. Firmy leasingowe od ponad 18 lat współpracują z producentami i dostawcami praktycznie wszystkich branż. To bogate, wieloletnie doświadczenie sprawia, iż uzyskują one korzystne warunki zakupu, serwisowania czy też ubezpieczenia przedmiotów leasingu, które najczęściej są niedostępne klientom bez doświadczenia, dokonującym takich transakcji sporadycznie i zapewne w skali znacznie mniejszej niż obroty firm leasingowych na danym rynku. To stawia firmy leasingowe w dużo lepszej pozycji przetargowej w rozmowach z dostawcami i producentami w porównaniu z pojedynczymi klientami. Dzięki takim doświadczeniom, bardzo dobrej znajomości rynku pierwotnego i wtórnego, znacznie obniża się ryzyko transakcji, ponieważ w przypadku konieczności przedterminowego rozliczenia umowy firma leasingowa sprzedaje przedmiot na rynku, na którym na co dzień dokonuje transakcji i to jako właściciel, a więc z pozycji znacznie lepszej niż bank. Dzięki temu klienci firm leasingowych mogą skorzystać z uproszczonych procedur rozpatrywania wniosku o finansowanie, a zakres oraz koszty zabezpieczeń mogą ulec znacznym redukcjom.

Korzyści podatkowe

Będąc właścicielem przedmiotu leasingu, to firma leasingowa może amortyzować inwestycję, a tym samym korzystający może w całości zaliczać do kosztów uzyskania przychodów zarówno kapitał, jak i odsetki. Dzięki takim rozwiązaniom korzystający z leasingu może optymalizować rozliczenia podatkowe, ustalając swobodnie z finansującym rozkład spłaty kapitału, dopasowując koszty uzyskania przychodu z tego tytułu do spodziewanych przychodów. Korzystając z leasingu operacyjnego, leasingobiorca może szybciej zamortyzować inwestycję, niż gdyby finansował ją w kredycie lub ze środków własnych, co może pozwolić na obniżenie kosztów jej finansowania. Te wyjątkowe cechy leasingu i jego istotna pozycja w finansowaniu inwestycji sprawiły, że znalazł on szczególne miejsce także w systemie absorpcji funduszy unijnych jako instrument finansowania inwestycji, który nie powoduje natychmiastowego przeniesienia prawa własności na beneficjenta pomocy.