Ministerstwo Rozwoju Regionalnego doceniło możliwości wykorzystania leasingu jako źródła finansowania inwestycji, które korzystają z funduszu unijnych. W swoich najnowszych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków rozszerzyło sposoby wypłaty unijnych dotacji dla beneficjentów, którzy chcą skorzystać z leasingu. Jest to poważne ułatwienie dla wszystkich, którzy będą korzystali z funduszy unijnych, bo umożliwi wypłatę dotacji z góry.

- To rozwiązanie dopasowuje formułę wypłaty środków unijnych do stosowanych w Polsce umów leasingu finansowego - mówi GP Andrzej Sugajski, dyrektor Związku Przedsiębiorstw Leasingowych.

Do tej pory jedyną możliwością była wypłata dotacji w miesięcznych transzach, które były przeznaczone na spłatę kolejnych rat leasingowych. Ten system był bardzo uciążliwy dla beneficjentów.

Zaproponowane przez MRR rozwiązanie umożliwia wypłatę dotacji nie w oparciu o raty spłacane przez beneficjenta, ale o cenę zakupu. Zgodnie z wytycznymi resortu, wymagane jest podpisanie przez przedsiębiorcę umowy z firmą leasingową, w której upoważni on ją do ponoszenia w jego imieniu wydatków kwalifikowanych. Taka umowa powinna zostać załączona do wniosku o dotacje. Dzięki temu beneficjentowi zostanie wypłacona cała unijna dotacja od razu po tym, jak odbierze zamówione urządzenia. Stanie się to w oparciu o fakturę zakupu, przedstawioną przez firmę leasingową, oraz protokół odbioru. Przedsiębiorca nie będzie musiał występować co miesiąc o refundację kolejnych rat leasingowych.

Poszczególne urzędy odpowiedzialne za dystrybucję środków unijnych muszą do nich wydać przepisy szczegółowe i dostosować dokumenty. Na to niestety - poza jednym wyjątkiem - na razie się nie zanosi.

- Z naszych informacji wynika, że nowy sposób wypłaty unijnych dotacji będzie stosowany tylko w jednym programie: Infrastruktura i Środowisko - mówi Andrzej Sugajski.

Z nielicznych odpowiedzi, jakie na razie spłynęły, wynika, że - szczególnie w regionach - urzędnicy nie wiedzą o nowym rozwiązaniu.

- Stosowanie obu formuł, czyli wypłata dotacji w oparciu o raty leasingowe oraz cenę zakupu, od wielu lat dopuszczają przepisy unijne. Tymczasem z nieznanych nam przyczyn w Polsce wcześniej stosowano tylko metodę wypłaty wsparcia unijnego w oparciu o raty - podkreśla Andrzej Sugajski.