PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Na rozpoczynającym się dziś dwudniowym posiedzeniu Sejmu najprawdopodobniej odbędzie się II czytanie pakietu ustaw, które mają wprowadzić nową jakość w relacjach między przedsiębiorcami a urzędnikami, a które określane są wspólną nazwą „Konstytucji biznesu”.
Chodzi m.in. o projekt prawa przedsiębiorców oraz ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pierwszy z wymienionych aktów ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168). W projekcie tym proponuje się m.in. wprowadzenie ulgi na start i działalności nierejestrowanej. Dzięki tej pierwszej początkujący przedsiębiorca zostanie w części odciążony od zobowiązań parapodatkowych. Obecnie bowiem musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia działalności. Po wejściu w życie zapowiedzianych przepisów termin ten wydłuży się do sześciu miesięcy. Po jego upływie zaś bieg rozpocznie 24-miesięczny okres preferencyjnego oskładkowania (tzw. mały ZUS). W efekcie przedsiębiorca będący na początku swojej drogi biznesowej otrzymają półroczne zwolnienie z obciążeń składkowych.
Jeżeli zaś chodzi o instytucję działalności nierejestrowej to obejmie ona działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną na małą skalę, z której miesięczne przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku przedsiębiorca nie będzie musiał dokonywać rejestracji. Dzięki tej zmianie nie będzie już dochodziło do sytuacji, gdy np. kontrolerzy skarbówki zjawiają się na pikniku, gdzie sprzedawane są konfitury wytwarzane przez lokalne gospodynie i zaczynają nakładać mandaty za nielegalne prowadzenie biznesu. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Przed II czytaniem w Sejmie