Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła FinCrea TFI zezwolenie na zarządzanie funduszami i nakazała zapłacić 5 mln zł
Reklama
– Jestem zaskoczony i nie wiem, dlaczego komisja to zrobiła. Ucierpią klienci naszych funduszy – mówi Rafał Prądzyński, prezes FinCrea TFI.
Decyzja zapadła wczoraj. Według KNF FinCrea rażąco naruszyła przepisy ustawy o funduszach „poprzez niewykonanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu TFI powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Inwestycje Rolne, Inwestycje Selektywne, Vivante oraz Lasy Polskie”. Kłopoty klientów tych funduszy opisywaliśmy po raz pierwszy w maju. Powstały w ramach Domu Maklerskiego W Investments i w latach 2012–2016 zebrały od klientów – głównie bankowości prywatnej Alior Banku i Banku Ochrony Środowiska – ponad 500 mln zł. Fundusze były „zaparkowane” w FinCrea, ale zarządzał nimi zespół z domu maklerskiego. We wtorek KNF rozpatrywał wniosek W Investment o cofnięcie zezwolenia na działalność maklerską. Odmówił, bo sprawdza, czy dom maklerski działał zgodnie z prawem.
Wiosną 2016 r. firma zarządzająca funduszami zmieniła właściciela i nazwę na Meridian Fund Management (MFM). Wtedy zaczęły się kłopoty. Od początku roku inwestorzy nie byli w stanie wycofać z nich pieniędzy, a ich zlecenia umorzenia certyfikatów były redukowane przynajmniej o 98 proc. Zarządzający tłumaczyli, że nie są w stanie szybko sprzedać ziemi rolnej, lasów i innych aktywów. Klienci podejrzewają, że jednym z powodów utraty płynności były transakcje, w których zarządzający sprzedawali do funduszy swoje prywatne aktywa. Fundusze sfinansowały m.in. zmianę właściciela firmy zarządzającej. Skala podejrzanych transakcji przekraczała 100 mln zł, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Łodzi. FinCrea TFI zlecenie na zarządzanie funduszami cofnęła MFM w połowie października. KNF ukarała FinCrea za to, że firma pozwoliła wcześniejszym zarządzającym ograniczyć zasoby gotówki w funduszach, co uniemożliwiło wypłaty na rzecz klientów.
– Zarządzamy także 22 innymi funduszami. Nie możemy nic zrobić, transakcje zostały zatrzymane w trakcie ich przeprowadzania. Na pewno złożymy odwołanie od decyzji KNF – zapowiada Prądzyński.
Funduszami FinCrea TFI będą teraz zarządzać instytucje, które pełniły funkcje depozytariusza.