Nie ma już obowiązku graficznego przedstawienia zgłaszanego do zarejestrowania znaku towarowego. Przedsiębiorcy z UE mogą zastrzec np. pojedyncze kolory i dźwięki na użytek własnych towarów i usług. Jak należy je prawidłowo zgłaszać do rejestracji?
Przemysław Walasek adwokat, partner w kancelarii TaylorWessing:
Wymóg dotyczący przedstawienia znaku dźwiękowego będą spełniały dostarczone przez przedsiębiorcę pliki dźwiękowe lub dokładne notacje muzyczne. Natomiast plik wideo wystarczy do przedstawienia znaków ruchomych i holograficznych. Warto pamiętać, że znak multimedialny będzie mógł zostać przedstawiony tylko za pomocą pliku audiowizualnego. Generalnie po wejściu w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego UE opis nie jest już wymaganym (obligatoryjnym) elementem przedstawienia znaku. Tym niemniej przedsiębiorca może dołączyć taki opis, gdy zgłasza do rejestracji znak pozycyjny, wzór, kolor (lub jego kombinacje) oraz znak ruchomy.
Nowe rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że unijny znak towarowy może składać się z kolorów. W takim wypadku, jeśli mamy do czynienia z jednym kolorem bez konturów, jego przedstawienie wymaga złożenia reprodukcji koloru wraz z jego wskazaniem poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru (np. Pantone, Hex, RAL, RGB lub CMYK). W razie zestawiania kolorów bez konturów reprodukcja powinna dodatkowo pokazywać systematyczne ułożenie zestawienia kolorów w jednorodny i z góry ustalony sposób.
Należy podkreślić, że znaki dźwiękowe już teraz są zgłaszane i rejestrowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Dobrze więc, że nowe rozporządzenie wyraźnie wyodrębnia osobną kategorię znaków dźwiękowych. Jednakże oznaczenie takie musi spełniać swoją podstawą funkcję, czyli powinno umożliwiać odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych firm. W sposób naturalny wymusza to zgłaszanie przez przedsiębiorców raczej krótkich znaków dźwiękowych, które będą mogły zostać zapamiętane przez uczestników obrotu i skojarzone z jego towarami lub usługami.