- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wybrzeże (SKOK Wybrzeże) przez inną spółdzielczą kasę. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Wybrzeże przez bank.

"W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Wybrzeże, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Wybrzeże. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 12 września 2017 r. włącznie. Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Wybrzeże, zainteresowane banki mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy" - czytamy w komunikacie.

Na początku sierpnia KNF podała, że ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku.