Obowiązkowi rejestracji działalności gospodarczej podlega większość przedsiębiorców. Wpis do CEIDG czy KRS stanowi jeden z wielu etapów procedury rejestracji. Warto też więc mieć świadomość ewentualnych formalności, które za sobą niesie.

Rodzaj działalności a jej rejestracja

Forma prawna działalności gospodarczej związana jest z określonym rodzajem procedur, przez które należy należy przejść podczas rejestracji. Wpływa między innymi na to, do jakiego rejestru powinna zostać wpisana nowa firma: CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Decyduje również o formie opodatkowania czy innych kwestiach finansowych. Wyróżnia się osiem rodzajów spółek: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna.

W jaki sposób złożyć wniosek

Każdą firmę można zarejestrować w sposób tradycyjny lub drogą internetową. Pierwszy oznacza złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku w urzędzie gminy (wpis w CEIDG) lub sądzie (KRS). W przypadku np. działalności jednoosobowej, wniosku nie trzeba drukować ze strony CEIDG; wystarczy zapamiętać jego numer i podać go w urzędzie. Istnieje także możliwość otrzymania formularzu bezpośrednio tam. Inaczej sytuacja wygląda m.in. podczas wpisu spółki z.oo, który musi być poprzedzony zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji, w tym dowodu opłaty sądowej oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Rejestracja taka odbywa się w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na miejsce siedziby firmy.

W przypadku rejestracji online, niezbędnym jest posiadanie podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego. W bieżącym roku została także utworzona infolinia, za pośrednictwem której można zarejestrować firmę w CEIDG, dzwoniąc pod numer 801 055 088.

Rejestracja przez pośrednika

Wszystkich czynności związanych z rejestracją własnej działalności można dokonać z pomocą pośrednika. W przypadku wpisu do CEIDG wystarczające jest zwykłe upoważnienie udzielane pisemnie, czyli tzw. pełnomocnictwo ogólne. Szczegółowe kwestie związane z udzielaniem pełnomocnictwa reguluje Kodeks cywilny (art. 98 – 109 Kc.).

Jak zarejestrować oddział firmy zagranicznej

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą już działalność zarejestrowaną za granicą, mogą utworzyć jej oddział w Polsce. Wówczas musi on działać w zakresie wyznaczonym przez firmę macierzystą. By skorzystać z tego rozwiązania, należy złożyć wniosek rejestrowy KRS-W10, wraz z drukami KRS-WK, KRS-WM oraz KRS-WJ. Szczegółowe informacje na temat dodatkowych procedur, znajdziesz TUTAJ.

Koszty związane z rejestracją firmy

Rejestracja firmy w CEIDG (działalność jednoosobowa i spółka cywilna) jest bezpłatna. Natomiast założenie spółki prawa handlowego wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ta musi być poprzedzona wniesieniem opłaty sądowej o wysokości 500 zł i ogłoszeniem pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za które należy zapłacić kolejne 100 zł.

Kto nie musi rejestrować działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się wybranymi dziedzinami nie mają obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Należą do nich rolnicy zajmujący się agroturystyką bądź produkcją wina. Aktywności tego rodzaju obligują mimo wszystko do rozliczania podatków, choć prawo przewiduje możliwość zwolnienia z tego obowiązku w określonych przypadkach- np. prowadzenia działalności na małą skalę.

Pominięcie tego kroku jest możliwe także w przypadku obywateli UE, którzy posiadają już zarejestrowaną działalność gospodarczą w innym niż Polska kraju członkowskim. Fakt ten uprawnia ich do czasowego transgenicznego świadczenia usług.