Przed wpisem działalności gospodarczej do odpowiedniego rejestru należy spełnić szereg formalności. Wybór nazwy i siedziby to tylko wybrane z nich. Sprawdź, co powinien wiedzieć każdy nowy przedsiębiorca.

Forma prawna

Istnieje wiele jej odmian, z których największą popularnością cieszą się dwie: działalność jednoosobowa oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybór działalności jednoosobowej oznacza, iż przedsiębiorca za finansowe następstwa związane z prowadzeniem działalności odpowiada ogółem swojego majątku.Co za tym idzie, w przypadku niewystarczających zysków z funkcjonowania firmy, wszelakie zobowiązania względem wierzycieli, ZUS czy pracowników, musi pokryć z prywatnego kapitału. Jednocześnie ten ostatni jest bezpośrednio zasilany przez wszystkie przychody z funkcjonowania firmy. Uprawnionym reprezentantem jednoosobowej działalności jest wyłącznie jej założyciel- to na jego dobytek oddziałują decyzje zatrudnionych pełnomocników. Ta forma prawna działalności wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez osobę fizyczną lub prawną, z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za zobowiązania tego typu działalności odpowiedzialna jest wyłącznie spółka do wysokości kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł). Wykorzystanie majątku prywatnego może zaistnieć jedynie w przypadku zbyt późnego złożenia wniosku o upadku działalności przez jej zarząd. Formę dochodów związaną z udziałami w spółce stanowi dywidenda, do której prawo udziałowcy zyskują wraz z osiągnięciem przez przedsiębiorstwo zysku netto - kwestię tę reguluje art. 191 Kodeksu spółek handlowych. Spółka z.o.o rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. O pozostałych rodzajach spółek przeczytasz tutaj:Rodzaj opodatkowania

Właściciel działalności gospodarczej wpisanej w CEIDG jest podatnikiem PIT w jednej z wybranych form. Zaliczają się do nich: opodatkowanie w skali podstawowej 18% i 32%; podatek 19% (liniowy),ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

W przypadku działalności zarejestrowanych w KRS, obowiązuje podatek CIT.

Źródło finansowania

Wyróżnia się dwa główne rodzaje finansowania – ze źródeł zewnętrznych oraz wewnętrznych. Pierwsze jest tożsame z prywatnym majątkiem przedsiębiorcy oraz zyskami, jakie osiąga wyniku prowadzenia działalności. Jako źródła zewnętrzne rozumiane są kredyty czy pożyczki, a także wszelakie formy finansowania ze środków publicznych.

Odpowiednia nazwa

Nazwę działalności określa się mianem firmy. W przypadku działalności jednoosobowej mogą ją stanowić imię i nazwisko właściciela. Nazwy przedsięwzięć rejestrowanych w KRS wymagają nazwy związane są z rodzajem wybranej spółki. Niektóre są zarezerwowane jedynie do określonych form działalności np. finansowych. Poradnik dotyczący wyboru prawidłowej nazwy udostępniono tutaj.

Zakres działalności firmy

Podczas rejestracji działalności należy określić, czym ta będzie się zajmowała. Służą ku temu kody Polskiej Klasyfikacji Działalności o wielopoziomowej strukturze od sektorów ogólnych - np. transport - do szczegółowych podklas, które pozwalają sprecyzować rodzaj prowadzonej działalności. W wyborze kodu PKD pomaga specjalna wyszukiwarka. W przypadku zmiany profilu działalności możliwa jest darmowa aktualizacja kodu.

Wybór siedziby firmy

Siedzibą jednoosobowych działalności jest najczęściej miejsce zamieszkania właściciela - jego całość lub wyodrębniony lokal. Jeżeli ostatni wykorzystywany jest wyłącznie do celów zawodowych, to wydatki na jego utrzymania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku działalności rejestrowanych w KRS, wskazany przy rejestracji adres musi być związany z przynależnością do danego Urzędu Skarbowego.

Możliwe jest świadczenie usług pod wieloma adresami - wówczas należy podać wszystkie.

Kwestią wymagającą uwagi jest także lokum. Prowadzenie działalności w np. wynajętym mieszkaniu wymaga zgody właściciela. W innym wypadku wpis może zostać usunięty z rejestru. Istnieje też możliwość skorzystania z nieodpłatnego udostępnienia lokalu przez członka najbliższej rodziny.

Założenie firmowego rachunku w banku

Czynnikiem niezbędnym przy zakładaniu własnej firmy jest posiadanie rachunku bankowego do celów zawodowych. Jego numer należy podać w formularzu rejestracyjnym (wpis w CEIDG) lub bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym (KRS). Możliwość nieposiadania firmowego konta mają jedynie mikroprzedsiębiorcy.