Kilkanaście godzin. Tyle czasu dostali zainteresowani na zapoznanie się z – bagatela – 121 stronami regulacji, które dla wielu to być albo nie być w biznesie. Wszystko dzięki Ministerstwu Rozwoju. Ale po kolei...
10 sierpnia 2017 r. został wydany komunikat ministra rozwoju i finansów. Poinformował on, że zmienione zostały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Dla większości Polaków już sama nazwa jest nie do zapamiętania, ale ci, którzy interesują się tematyką funduszy unijnych, wiedzą doskonale, że to jeden z kluczowych dokumentów.
W komunikacie czytamy, że zmienione wytyczne zostały opublikowane m.in. na stronie internetowej resortu rozwoju. I że wejdą w życie po formalnym ogłoszeniu komunikatu, czyli 24 sierpnia. Czasu na zapoznanie się ze 121-stronicowym dokumentem jest niewiele. Ale da się. A w zasadzie dałoby się, gdyby tylko... dokument rzeczywiście został opublikowany.