Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje ocenę, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej.- napisano w komunikacie po czerwcowym posiedzeniu. Według członków RPP w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie.

"Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną" - napisano w komunikacie.

RPP podtrzymała w komunikacie ocenę prezentowaną na poprzednich posiedzeniach, że inflacja w kolejnych kwartałach pozostanie umiarkowana.

"W ocenie Rady w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana, czemu będzie sprzyjać dalsze wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększeniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone" - podano w komunikacie.

W ocenie Rady wzrost gospodarczy w II kw. może pozostać stabilny.

"Wyprzedzające wskaźniki koniunktury oraz dane o produkcji i sprzedaży - mimo ich niewielkiego osłabienia w ostatnim czasie - sygnalizują utrzymanie się stabilnego wzrostu gospodarczego w II kw." - czytamy w komunikacie.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - referencyjna stopa procentowa wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej.