Można być zadowolonym z tempa i efektów wdrażania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – ocenił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że główne efekty programu widoczne są na rynku pracy, a poprawę w polskiej gospodarce dostrzegają inwestorzy zagraniczni.

„Jestem bardzo zadowolony, efekty widać gołym okiem. Widać, że maleje bezrobocie na skutek przyciąganych przez nas inwestycji krajowych i zagranicznych. W Specjalnych Strefach Ekonomicznych mamy 60 proc. inwestorów polskich, 40 proc. zagranicznych, 90 proc. więcej inwestycji niż wcześniej, kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy. Dodatkowo trzydzieści kilka tysięcy miejsc pracy w nowych instytucjach finansowych przeniesionych z Londynu i Nowego Jorku” – powiedział dziennikarzom Morawiecki.

Dodał, że celem Strategii jest poprawa jakości życia Polaków w czterech głównych aspektach – pracy, płacy, mieszkania i rodziny – a jej efekty widoczne są już na rynku pracy.

„Przez ostatnie 18 miesięcy zmieniamy jakość polityki gospodarczej Polski. Rosną płace, pracy jest więcej niż kiedykolwiek” – powiedział.

„W kwestii mieszkań rusza nowy projekt mieszkaniowy, który będzie można ocenić za rok. Średnio przez ostatnie 5 lat oddawanych było 150 tys. mieszkań, w 2016 roku oddano już 170 tys., a za kilka lat średnio będzie to co najmniej 200 tys. lub więcej” – dodał.

Z danych GUS wynika, że w całym 2016 r. na rynek trafiło 163 tys. mieszkań, o 10,2 proc. więcej rdr. GUS podał również, że w tym samym okresie rozpoczęto budowę 174 tys. mieszkań, o 3,3 proc. więcej rdr.

Morawiecki ocenił jednocześnie, że istotne jest, iż wdrażanie Strategii odbywa się w otoczeniu stabilności finansów publicznych.

„Inflacja zaczęła powoli rosnąć, co jest dobrym wskaźnikiem, bo konsumenci nie powstrzymują się od zakupów, a inwestorzy od inwestycji. Ruszają również inwestycje, co nas cieszy” – powiedział.

„Wszystkie wskaźniki dotyczące małych i średnich firm, innowacyjności, wartości dodanej pokazują, że gospodarka przesuwa się we właściwym kierunku” – powiedział.

Zwrócił uwagę na pozytywne dane GUS dotyczące wynagrodzeń, zatrudnienia oraz produktywności na rynku pracy.

„Świadectwem, że to, co mówię nie jest +opowieścią z zielonego lasu+, jest fakt, że inwestorzy na całym świecie też to dostrzegają. To jest nie tylko poprawiana ostatnio przez Moody’s czy Standard&Poor’s perspektywa ratingowa, nie tylko poprawiające się wskaźniki wzrostu gospodarczego przez różne instytucje finansowe, ale też tak twardy współczynnik - jak siła waluty. Złoty od początku roku do końca maja był najszybciej umacniającą się walutą ze wszystkich gospodarek rosnących na świecie” - powiedział.

W połowie maja agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie A2/P-1 i jednocześnie podniosła jego perspektywę z negatywnej do stabilnej. W kwietniu agencja Standard&Poor’s potwierdziła rating Polski na poziomie BBB+ pozostawiając perspektywę ratingu na poziomie stabilnym.

Morawiecki dodał również, że o pozytywnych efektach Strategii świadczą także badania pokazujące spadek chęci Polaków do emigracji zarobkowej oraz rankingi pokazujące wzrost atrakcyjności Polski w oczach inwestorach zagranicznych.

„W obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak również w obszarze eksportu, plan rozwoju działa bardzo dobrze” – powiedział.