Sprawne działanie systemu finansowego wymaga współpracy sektora prywatnego z instytucjami nadzoru i intensywnej edukacji klientów
Uchwalona w 2016 r. unijna dyrektywa NIS, dotycząca działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium UE, zalicza bankowość do usług kluczowych. Ich bezusterkowe funkcjonowanie stanowi o bezpieczeństwie gospodarczym, a bywa, że także politycznym i militarnym państwa. – Stąd obowiązek szczególnego nadzoru państwa nad tymi sektorami – mówi Mieczysław Groszek ze Związku Banków Polskich (ZBP), do kwietnia wiceprezes tej organizacji. Podkreśla, że chodzi o stanowienie prawa czy zapewnienie kompletności i komplementarności instytucji oraz koordynację ich działań. A – jeśli chodzi np. o kontrolę ruchu międzynarodowego – podlega kontroli uprawnionych instytucji państwowych.
Ze swoich zadań strona publiczna wywiązuje się m.in. za pośrednictwem Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCC). Instytucja powołana do życia w zeszłym roku odgrywa rolę centrum wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania w razie ataków. NCC, z którym porozumienie zawarły czołowe firmy telekomunikacyjne, energetyczne czy gazowe, zapewnia wymianę informacji, pełni także funkcję platformy koordynującej działania. Siostrzaną dla NCC instytucją w sektorze finansowym jest działające przy ZBP Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (BCC). Powstało przed dwoma laty, na bazie systemu wymiany informacji o oszustwach czy zagrożeniach informatycznych dla sektora. Kiedy banki otrzymały informację o szykującym się na przełomie października i listopada 2015 r. ataku na system bankowy, błyskawicznie powołały trójstopniową strukturę, nakierowaną na zapewnienie cyberbezpieczeństwa. BCC ma już na swoim koncie pierwsze osiągnięcia: dzięki porozumieniu z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK), w ramach której funkcjonuje NCC, banki szybciej uzyskują dostęp do informacji o zagrożeniach z zewnątrz. Udało się też wypracować format zawiadamiania prokuratury o podejrzanych zdarzeniach, co pozwala szybciej uruchomić procedurę ścigania przestępców. Sugestie BCC doprowadziły do powołania wyspecjalizowanej komórki w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie, zajmującej się zwalczaniem tego rodzaju przestępstw.