Właśnie zaczęła obowiązywać ustawa określająca wysokość sankcji za naruszenie przepisów unijnego rozporządzenia MAR. Sięgają one nawet 80 mln zł
6 maja 2017 r. – od tego dnia obowiązuje nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 724). Rzecz w tym, że powinna ona wejść do porządku prawnego najpóźniej 3 lipca 2016 r. Wskutek indolencji urzędników – zarówno poprzedniego rządu, jak i obecnego, gdyż prace nad aktem prawnym trwały blisko trzy lata – przedsiębiorcy żyli przez wiele miesięcy w niepewności. Teraz już przynajmniej wiedzą, że będzie źle.
Nieudolność państwa