Przejęcie Pekao uczyni z PZU finansowego giganta w Europie Środkowo-Wschodniej, poinformował prezes PZU Paweł Surówka.

"Cieszymy się z pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, która była poprzedzona konstruktywną współpracą z urzędem. Wraz z PFR będziemy dążyli do jak najszybszego zamknięcia transakcji, która uczyni z PZU finansowego giganta w Europie Środkowo-Wschodniej. Razem z zarządem Pekao będziemy pracowali nad tym, aby synergie i możliwości współpracy, które uwolni transakcja okazały się korzystne nie tylko dla akcjonariuszy, ale również dla klientów obu instytucji" – powiedział Surówka, cytowany w komunikacie.

KNF jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru zakupu przez PZU i PFR 32,8% akcji Banku Pekao S.A. od Grupy UniCredit. W ramach transakcji PZU nabędzie ok. 20% akcji, a PFR - ok. 12,8%. Na początku kwietnia br. bezwarunkową zgodę na transakcję wydał UOKiK. Decyzja KNF oznacza spełnienie kluczowego warunku zawieszającego umowy nabycia znacznego pakietu akcji Pekao przez konsorcjum PZU i PFR.

Decyzja KNF otwiera drogę do zawarcia transakcji podpisanej 8 grudnia 2016 r. Jej realizacja uczyni z PZU największą grupę zdywersyfikowanych usług finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej o łącznej sumie bilansowej ok. 360 mld zł (wliczając aktywa PZU SA, Pekao SA oraz Alior Bank), podkreślono w informacji.

"Dzięki umowie PZU stanie się największym zarządzającym aktywami w Polsce: TFI PZU, TFI Pioneer, PTE PZU i PTE Pioneer. Zakup akcji Banku Pekao to również kolejny krok w realizacji strategii Grupy PZU 2020. Zakłada ona budowę grupy bankowej z aktywami minimum 140 mld zł. Transakcja będzie skutkować zacieśnieniem współpracy największej grupy ubezpieczeniowej oraz drugiego co do wielkości banku w Polsce. Umożliwi tworzenie wartości dla akcjonariuszy dzięki synergii np. w ramach dystrybucji produktów ubezpieczeniowych PZU przez sieć Pekao. To także ważny krok w postępującej konsolidacji polskiego sektora bankowego" - czytamy dalej.

Umowa nabycia znacznego pakietu akcji Banku Pekao została zawarta pomiędzy PZU oraz PFR a UniCredit S.p.A. 8 grudnia 2016 r. Dotyczy kupna przez konsorcjum PZU i PFR 32,8% akcji Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld zł. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na koniec II kwartału 2017 r.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.