Decyzja KNF oznacza, że centra decyzyjne dwóch największych działających w Polsce banków będą znajdować się w naszym kraju, a udział rodzimego kapitału w sektorze przekroczy 50 procent - tak zgodę na przejęcie przez PZU akcji Pekao SA skomentował wicepremier Mateusz Morawiecki.

W czwartek KNF poinformowała w komunikacie, że jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PZU SA za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju akcji Banku Pekao SA, w liczbie przekraczającej 20 proc. Chodzi o kupno akcji od włoskiego Unicredit.

"To kolejna w ostatnim czasie bardzo dobra wiadomość dla całej polskiej gospodarki" - zaznaczył w przekazanym PAP komentarzu do tej decyzji wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Dodał, że decyzja Komisji Nadzoru Finansowego oznacza, że "centra decyzyjne dwóch największych działających w Polsce banków będą znajdować się w naszym kraju".

"Każda duża i liczącą się gospodarka świata dąży do tego, żeby istniała zdrowa i efektywna równowaga między kapitałem zagranicznym, a kapitałem lokalnym w strategicznych i wrażliwych sektorach przemysłu oraz usług. Takim sektorem jest z pewnością krajowy sektor bankowy, który jeszcze kilka lat temu w Polsce był mocno zdominowany przez inwestorów zagranicznych" - oświadczył Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że po decyzji KNF zezwalającej na zmiany właścicielskie w Pekao S.A. "można oficjalnie już potwierdzić, że udział rodzimego kapitału w polskim sektorze bankowym przekracza 50 procent, co stanowi silny bufor bezpieczeństwa dla polskiej gospodarki przed potencjalnymi turbulencjami na międzynarodowych rynkach finansowych".

Dodał, że z perspektywy półrocza, które minęło od podpisania umowy widać także, że decyzja o kupnie akcji Pekao przez PZU i PFR "miała swoje mocne uzasadnienie biznesowe dla obu krajowych podmiotów przejmujących".

"Ta największa i jak najbardziej rynkowa repolonizacja w dziejach naszej gospodarki dowodzi też, że po latach beztroski i braku polityki rozwojowej, państwo polskie odzyskało zdolność do sprawności realizacyjnej w kluczowych obszarach szeroko definiowanego bezpieczeństwa ekonomicznego kraju" - ocenił wicepremier.

"Wyrażam nie tyle nadzieję, co pewność, że dalsze etapy rozwoju Pekao S.A. – dzięki realizacji założeń ładu korporacyjnego oraz średnio i długookresowej strategii biznesowej - będą przyczyniały się do wzmocnienia siły i stabilności całego krajowego sektora bankowego, a dla samego banku, jego klientów oraz kontrahentów, będą oznaczały jeszcze większe możliwości realizacji przyjętych planów i założonych celów" - dodał.