Od stycznia przyszłego roku każdy przedsiębiorca będzie wpłacał wszystkie składki ubezpieczeniowe na jeden przypisany mu rachunek
ZUS
Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie połączonych projektów (rządowego i poselskiego) ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.