Średnia pensja górników z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) po jego połączeniu z Polską Grupą Górniczą (PGG) ma osiągnąć poziom przeciętnej płacy w PGG i wynosić 6225 zł - zakłada podpisane w środę porozumienie określające warunki połączenia obu firm.

"Zgodnie z porozumieniem, Holdingowy Układ Zbiorowy zostanie rozwiązany, natomiast pracowników holdingu obejmą zasady wynagradzania obowiązujące w Polskiej Grupie Górniczej. Dzięki temu pracownicy KHW będą mieli wyższe zarobki" - podała po podpisaniu porozumienia ze związkowcami PGG.

Prezes Grupy Tomasz Rogala podkreślił wagę tego, że w spółce po połączeniu z KHW będą obowiązywały jednolite zasady wynagradzania. "Uniknęliśmy tego, że w dużym przedsiębiorstwie, w którym zatrudnionych jest prawie 44 tys. ludzi, mielibyśmy różne reżimy prawne - to jeden z głównym sukcesów i strony społecznej, i strony spółki. Drugi element to umożliwienie rozpoczęcia technicznych prac z inwestorami (...); natomiast jutro rozpoczynają się rozmowy z bankami" - powiedział Rogala.

Jego zdaniem, godząc się na zawarcie porozumienia "strona społeczna pokazała determinację, że zależy jej na ratowaniu tego przedsiębiorstwa i dała sygnał w kierunku innych uczestników tego procesu - inwestorów i banków, aby ci również w sensie pozytywnym prowadzili negocjacje ze spółką". Jeszcze w środę zaplanowano spotkania z inwestorami, a w czwartek z instytucjami finansowymi.

"Negocjacje były trudne, ale zawsze coś, co jest cenne, rodzi się w dużym wysiłku. Strona społeczna wykazała się dużą odpowiedzialnością. Bez wątpienia na połączeniu spółek korzysta branża, ale przede wszystkim pracownicy, którzy mają zagwarantowane stabilne miejsca pracy i nie będą się musieli bać o swoje wypłaty" – skomentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. "Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzamy proces bez precedensu" - dodał.

W oświadczeniu załączonym do porozumienia zarząd PGG udzielił gwarancji pracownikom, że warunki zatrudnienia i wynagrodzenia będą obowiązywały przez rok od fuzji, czyli do końca marca 2018 r. Do tego czasu ma zostać wynegocjowany nowy, wspólny układ zbiorowy pracy.

Zdecydowano też o szukaniu rozwiązań dla ruchu Śląsk (rudzka część kopalni Wujek) i katowickiej kopalni Wieczorek. W ciągu dwóch tygodni powołane zostaną zespoły - na podstawie wyników ich prac zostanie podjęta decyzja o dalszej ewentualnej eksploatacji ich złóż. Przeanalizowana będzie m.in. możliwość połączenia ruchu Śląsk z działającą w Rudzie Śląskiej kopalnią Ruda, należącą do PGG.

Podpisanie porozumienia otwiera drogę do połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Po fuzji powstanie silna firma zatrudniająca niespełna 44 tys. pracowników. "Połączenie pozwoli na lepsze gospodarowanie złożami, bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, zmniejszenie kosztów, stworzenie lepszej oferty i utworzenie wspólnej sieci sprzedaży" – ocenił Rogala.

Połączenie było konieczne m.in. z powodu zadłużenia KHW, którego suma przekroczyła 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to zobowiązania z tytułu obligacji. Banki zapowiedziały, że chcą rozmawiać o zmianie warunków spłaty zadłużenia jedynie po włączeniu KHW do PGG. Zdaniem banków, tylko to da gwarancję wyprowadzenia holdingu na prostą.

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe będzie wypłacenie załodze KHW na początku marca zaległej części nagrody rocznej - tzw. czternastej pensji oraz zagwarantowanie bieżących wypłat. Wiceminister Tobiszowski poinformował, że zostały już podjęte działania, aby "czternastka" w KHW została wypłacona jeszcze w tym tygodniu, a najdalej na początku przyszłego tygodnia.