Należący do Skarbu Państwa Polski Fundusz Rozwoju zainaugurował wczoraj działalność w nowej formule – obecnie jest to grupa konsolidująca wiele różnych instytucji państwowych. Dotychczas funkcjonowały one oddzielnie, często powielając swoje funkcje.
– Wcześniej działało 120 różnych portali informacyjnych, a między instytucjami wchodzącymi dziś w skład grupy nie było wspólnych programów. Teraz to się zmieniło – mówił Paweł Borys, szef PFR. W skład grupy funduszu wchodzą takie instytucje, jak Agencja Rozwoju Przemysłu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przekształcana w Polską Agencję Informacji i Handlu.
– Wcześniej były dobre intencje, ale nie było synchronizacji polityki rozwojowej. Uporządkowaliśmy to. Mamy jeden portal, czyli jedno okienko, gdzie każdy przedsiębiorca, samorządowiec czy klient indywidualny może szukać ofert wsparcia – podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki.
Wcześniej istniała ponad setka różnych produktów oferowanych różnym odbiorcom. Obecnie w ramach grupy PFR jest 67 kluczowych produktów, które pogrupowano w 12 pakietów – dla nowych, innowacyjnych firm, dla średnich i małych firm, dla dużych przedsiębiorstw, samorządów i reszty sektora publicznego, firm zagranicznych, wreszcie dla klientów indywidualnych. Przykładowo w ofercie dla innowacyjnych firm są pakiety finanse na start, ekspansja zagraniczna, rozwój innowacji czy finanse na wzrost. Dają one dostęp do kredytów czy gwarancji, pieniędzy unijnych czy funduszy venture capital, usług doradczych czy kontaktów na obcych rynkach.
PFR to kontynuacja założonej jeszcze w poprzedniej kadencji przez poprzedni rząd spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe. PFR przez konsolidację wielu różnych instytucji stał się bez porównania silniejszym graczem rynkowym niż poprzednik. Uwzględniając wszystkie instytucje z grupy funduszu, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, PFR będzie dysponował niemal 17 mld zł kapitału.
– PFR to połączenie dobrej teorii i najlepszych praktyk z efektami działania. Dzięki temu mamy w innym miejscu sektor motoryzacyjny, mamy podpisane umowy na pierwsze dwa promy, po raz pierwszy od 20 lat będziemy budować tak duże jednostki, mamy największy w Europie fundusz venture capital i repolonizację – dwa odkupione banki. PFR to husaria realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśla Mateusz Morawicki.
60 mld zł tyle PFR udostępni w postaci gwarancji, ubezpieczeń i kredytów eksportowych
2,8 mld zł to kwota, która ma być przeznaczona na fundusz venture capital finansujący innowacje
6 mld zł tyle PFR ma przeznaczyć na program Mieszkanie Plus