Jak informuje Maciej Krzysztoszek z Komisji Nadzoru Finansowego wniosek jest konsekwencją złej sytuacji finansowej kasy, stwierdzonej przez zarządcę komisarycznego. KNF podjęła taką decyzję, żeby ograniczyć narastające straty kasy. Sytuacja „Wspólnoty”, według informacji Macieja Krzysztoszka nie rokowała poprawy. Decyzję w sprawie przyszłości kasy podejmie gdański sąd.

Przedstawiciel Komisji w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową zapewnił, że pieniądze klientów kasy są bezpieczne. Dzisiejsza decyzją KNF oznacza uruchomienie wypłat dla klientów „Wspólnoty” z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ci, którzy posiadają depozyty do wysokości 100 tysięcy euro w ciągu 20 roboczych dni powinni otrzymać swoje pieniądze.
Z informacji Komisji Nadzoru finansowego wynika, że SKOK „Wspólnota” to kasa będąca w najtrudniejszej sytuacji finansowej w systemie. Działalność depozytowo - pożyczkowa kasy przynosi narastające straty.

Kasa Krajowa SKOK zaskarży decyzję Komisji Nadzoru Finansowego. KNF zawiesiła działalność kasy „Wspólnota” oraz złożyła wniosek do sądu o ogłoszenie jej upadłości.Jak twierdzi rzecznik Kasy Krajowej SKOK, Andrzej Dunajski KNF podjęła decyzję w oparciu o błędnie ustalony stan faktyczny. Jak informuje rzecznik tuż przed objęciem zarządu przez komisarza kasa „Wspólnota” zaczęła przynosić zyski. SKOK „Wspólnota” miała być też połączona z inna kasą, ale wprowadzenie zarządu komisarycznego uniemożliwiło takie działanie.

Andrzej Dunajski uspokaja, że klienci pozostałych kas nie muszą martwić się o swoje pieniądze zgromadzone na przykład na lokatach. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy tylko jednej z 55 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Nie przekłada się ona na klientów pozostałych SKOK-ów. Dzisiejsza decyzją KNF oznacza uruchomienie wypłat dla klientów „Wspólnoty” z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ci, którzy posiadają depozyty do wysokości 100 tysięcy euro w ciągu 20 roboczych dni powinni otrzymać swoje pieniądze.
Kasa Krajowa w komunikacie prasowym pisze, że decyzja KNF będzie zaskarżona „w odpowiednim trybie prawnym”.